Bitte tragen Sie Ihre Coupon-ID ein.

(cid)

Na początku chcielibyśmy się dowiedzieć czegoś ogólnego o Pana życiu:

W jakim stopniu jest Pan ogólnie zadowolony dzisiaj ze swojego życia? Proszę udzielić odpowiedzi stosując skalę od 1 do 10, przy czym 1 oznacza bardzo niezadowolony, a 10 oznacza bardzo zadowolony. Wartości pomiędzy można stopniować.

 
(sat1)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
bardzo niezadowolony
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
bardzo zadowolony

Proszę nam powiedzieć, jak bardzo jest Pan zadowolony z następujących rzeczy. Proszę udzielić odpowiedzi stosując skalę od 1 do 10, przy czym 1 oznacza bardzo niezadowolony, a 10 oznacza bardzo zadowolony. Wartości pomiędzy można stopniować.

 
(sat2)
  bardzo niezadowolony
1
2 3 4 5 6 7 8 9 bardzo zadowolony
10
z obecnego poziomu życia
bardzo niezadowolony
1
2
3
4
5
6
7
8
9
bardzo zadowolony
10
z Pana życia rodzinnego
bardzo niezadowolony
1
2
3
4
5
6
7
8
9
bardzo zadowolony
10

Najpierw chcielibyśmy się dowiedzieć więcej o osobie, nad którą sprawuje Pan opiekę. Jeśli obecnie opiekuje się Pan kilkoma osobami równocześnie, proszę odpowiedzieć na poniższe pytania odnosząc się do tej osoby, z którą spędza Pan najwięcej czasu. Proszę kliknąć na przycisk "Dalej", aby rozpocząć pytania.
 
(pptext)

Nie licząc Pana: Czy osoba, nad którą sprawuje Pan opiekę żyje sama?

 
(pp1)
Tak
Nie
Nie chcę się do tego odnieść.

Prosimy zakreślić wszystkie wypowiedzi, które odnoszą się do osoby znajdującej się pod Pana opieką:

 
(pp4)
Osoba jest obłożnie chora.
Osoba jest chora na demencję.
Osoba porusza się na wózku inwalidzkim.
Osoba jest niewidoma.
Żadne z powyższych
Nie chcę się do tego odnieść.
 

Wskazówka dotycząca wypełniania:   Jeśli opiekuje się Pan obecnie kilkoma osobami, prosimy o odpowiedzenie na pytanie dla tej osoby, z którą spędza Pan najwięcej czasu.

Czy mógłby Pan powiedzieć nam, w którym roku urodziła się podopieczna osoba?

 
(pp6)
Ile lat ma mniej więcej osoba, którą się Pan opiekuje? Prosimy oszacować.
 
(pp7)

lat(a)

Jakie jest Pana zakwaterowanie w Niemczech?
 
(acc)
Śpię we własnym pokoju w mieszkaniu/ domu osoby, którą się opiekuję.
Śpię w pokoju osoby, którą się opiekuję.
Śpię w salonie mieszkania/domu osoby, którą się opiekuję.
Nie śpię w mieszkaniu/ domu osoby, którą się opiekuję.

Przy następnych trzech pytaniach proszę wziąć pod uwagę ostatnie 7 dni. Które z następujących czynności wykonał Pan co najmniej raz dla osoby, nad którą jest sprawowana opieka?
 
(acttext)
 Wskazówka dotycząca wypełniania: ostatnich 7 dni = 29.09.2022 do wczoraj włącznie
Czynności w gospodarstwie domowym:
 
(act1)
Przygotowywanie posiłków
Robienie zakupów i/lub załatwianie sprawunków
Ręczne zmywanie naczyń
Wkładanie/ wyjmowanie naczyń ze zmywarki
Wycieranie kurzu
Odkurzanie i/lub mycie podłogi
Wynoszenie śmieci
Pranie
Prasowanie
Zmienianie pościeli
Prace ogrodnicze
Żadne z powyższych
 Wskazówka dotycząca wypełniania: Prosimy zakreślić każdą z poniższych czynności, którą wykonał Pan w ostatnich 7 dniach (tj. od 29.09.2022 do dnia wczorajszego włącznie) co najmniej raz dla osoby pod opieką.
Czynności związane z opieką:
(act2)
Ubieranie i rozbieranie
Pielęgnacja ciała (np. natrysk, kąpiel lub mycie)
Obcinanie/ piłowanie paznokci
Pielęgnacja jamy ustnej i zębów
Prowadzenie do WC
Opróżnianie worków cewników cewki moczowej i innych sztucznych odbytów (urostomia, anus praeter)
Pomoc w nocy
Ćwiczenia w celu mobilizacji mięśni i stawów
Gimnastyka oddychania
Trening pamięci
Zmiana ułożenia
Żadne z powyższych
 Wskazówka dotycząca wypełniania: Prosimy zakreślić każdą z poniższych czynności, którą wykonał Pan przez ostatnich 7 dni (tj. od 29.09.2022 do dnia wczorajszego włącznie) co najmniej raz dla osoby pod opieką.
Zaopatrzenie medyczne/opieka medyczna:
(act3)
Mierzenie ciśnienia
Mierzenie cukru we krwi
Przygotowywanie/ podawanie leków
Zastrzyki (np. zastrzyki z insuliny u osób chorych na cukrzycę lub zastrzyki przeciw zakrzepom)
Zaopatrywanie ran/ zmiany opatrunków
Zakładanie/zdejmowanie rajstop uciskowych
Leczenie odleżyn
Pielęgnacja portu naczyniowego
Odsysanie górnych dróg oddechowych przez usta i nos
Inhalacja
Pielęgnacja stomii, pielęgnacja cewników nadłonowych i PEG
Zmiana cewnika/ płukanie pęcherza
Lewatywy
Żadne z powyższych
 Wskazówka dotycząca wypełniania: Prosimy zakreślić każdą z poniższych czynności, którą wykonał Pan przez ostatnich 7 dni (tj. od 29.09.2022 do dnia wczorajszego włącznie) co najmniej raz dla osoby pod opieką.
Teraz proszę pomyśleć o ostatnich 4 tygodniach.
Pomijając dotychczas wymienione czynności, które z następujących czynności wykonał Pan wraz z osobą, nad którą jest sprawowana opieka?
 
(act4)
Czytanie
Wspólne oglądanie albumu ze zdjęciami
Towarzyszenie w pójściu do znajomych/krewnych osoby znajdującej się pod opieką
Przedsięwzięcia kulturalne (np. kino, teatr, muzeum...)
Pójście do restauracji/kawiarni
Pójście do kościoła
Spacer
Towarzyszenie w pójściu do lekarza/ na terapię (np. fizjoterapię/ergoterapię)
Żadne z powyższych
 Wskazówka dotycząca wypełniania: Jeśli nie przebywa Pan jeszcze 4 tygodnie w swoim obecnym miejscu pracy, proszę odpowiedzieć na pytania uwzględniając okres Pana pobytu.

Proszę przypomnieć sobie ostatnie 4 tygodnie.
Jak często opiekowali się podopiecznym członkowie jego rodziny?
 
(rel1)
Podopieczny nie ma żadnej rodziny.
Prawie codziennie
Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz w tygodniu
Mniej więcej co dwa tygodnie
Mniej więcej raz w miesiącu
Nigdy
Nie chcę się do tego odnieść.
 

Wskazówka dotycząca wypełnienia: Jeśli nie przebywa Pan jeszcze 4 tygodnie w swoim obecnym miejscu pracy, proszę odpowiedzieć na pytania uwzględniając okres Pana pobytu.

Jak często miał Pan telefoniczny albo osobisty kontakt z członkami rodziny osoby znajdującej się pod Pana opieką?
 
(rel2)
Co najmniej raz na dzień
Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz w tygodniu
Raz
Nigdy
Nie chcę się do tego odnieść.
 Wskazówka dotycząca wypełniania: Prosimy myśleć o ostatnich 4 tygodniach. Jeśli nie przebywa Pan jeszcze 4 tygodnie w swoim obecnym miejscu pracy, proszę odpowiedzieć na pytania uwzględniając okres Pana pobytu.
W jakim stopniu zadowolony jest Pan ze stosunków z członkami rodziny osoby pod opieką?

 
(rel3)
Bardzo zadowolony
Raczej zadowolony
Częściowo zadowolony
Raczej niezadowolony
Bardzo niezadowolony
Nie dotyczy
Proszę teraz pomyśleć o ostatnich 7 dniach.
Czy podopieczny był również dodatkowo leczony przez ambulatoryjną opiekę medyczną?
 
(agcy1)
Tak
Nie
Nie chcę się do tego odnieść.
 Wskazówka dotycząca wypełniania: ostatnich 7 dni = 29.09.2022 do wczoraj włącznie

Prosimy o wpisanie dnia, w którym przypuszczalnie pojedzie Pan następnym razem na dłużej do Polski.
 
(pat1)

Format: dd.mm.yyyy

 Wskazówka dotycząca wypełniania: Jeśli nie zna Pan dokładnej daty, prosimy oszacować.

Kiedy przyjechał Pan ostatni raz zawodowo do Niemiec?

 
(pat2)

Format: dd.mm.yyyy

 Wskazówka dotycząca wypełniania: Jeśli nie pamięta Pan dokładnej daty, proszę podać przybliżoną.

Kiedy wykonywał Pan po raz pierwszy opiekę domową w Niemczech?

 
(pat3)

Format: dd.mm.yyyy

 Wskazówka dotycząca wypełniania: Jeśli nie pamięta Pan dokładnej daty, proszę podać przybliżoną.

Proszę teraz pomyśleć o roku 2019. Jak często pracował Pan jako opiekun osób starszych?

 
(pat4)

 Wskazówka dotycząca wypełniania: Chodzi o to, jak często jeździł Pan między Polską a Niemcami, również gdy opiekował się Pan jedną osobą.
Jak trafił Pan do osoby, nad którą obecnie sprawuje opiekę?
 
(place1)
Poprzez agencję pośrednictwa pracy
Za pośrednictwem kościoła (np. przez księdza, Caritas lub diakonię)
Poprzez ogłoszenie podopiecznego/ jego członków rodziny (np. w gazecie lub internecie)
Poprzez własne ogłoszenie (np. w gazecie lub w internecie)
Poprzez kontakty w mediach społecznościowych (np. Facebook)
Poprzez innych opiekunów
Nie chcę się do tego odnieść.
 Wskazówka dotycząca wypełniania: Jeśli kilka odpowiedzi jest właściwych, proszę zaznaczyć tę, którą uważa Pan za najważniejszą.
Jak doszło do Pana pierwszego zatrudnienia w opiece domowej w Niemczech?
 
(place2)
Poprzez agencję pośrednictwa pracy
Za pośrednictwem kościoła (np. przez księdza, Caritas lub diakonię)
Poprzez ogłoszenie podopiecznego/ jego członków rodziny (np. w gazecie lub internecie)
Poprzez własne ogłoszenie (np. w gazecie lub w internecie)
Poprzez kontakty w mediach społecznościowych (np. Facebook)
Poprzez innych opiekunów
Nie chcę się do tego odnieść.
 Wskazówka dotycząca wypełniania: Jeśli kilka odpowiedzi jest właściwych, proszę zaznaczyć tę, którą uważa Pan za najważniejszą.
Czy któreś ze swoich zleceń w opiece domowej w Niemczech otrzymał Pan poprzez agencję pośrednictwa pracy?
 
(place3)
Tak
Nie

Następne trzy pytania odnoszą się do czasu bezpośrednio przed Pana pierwszą pracą w całodobowej opiece poza Polską.

Jak wtedy było? Czy ...

 
(retroEco)
pracował Pan wtedy na pełnym etacie
pracował Pan wtedy na pół etatu
pracował Pan wtedy nieregularnie
uczył się Pan
studiował Pan
był Pan bezrobotny
pracował Pan we własnym gospodarstwie domowym
był Pan na wcześniejszej emeryturze
był Pan na rencie
był Pan emerytem

Zanim zaczął Pan pracować w opiece domowej: Z iloma osobami mieszkał Pan w Polsce w jednym gospodarstwie domowym? Chodzi o wszystkie osoby, z którymi Pan wtedy mieszkał, nie licząc samego siebie.

 
(retroHH)

osoby/osób

Zanim zaczął Pan pracować w opiece domowej: Jak określi Pan swoją ówczesną sytuację finansową?

 
(retroInc)
Bardzo dobra
Raczej dobra
Ani dobra ani zła
Raczej zła
Bardzo zła
Nie chcę się do tego odnieść.

Jakie z poniższych wypowiedzi pasują do Pana obecnej pracy?

 
(sub1)
Moja praca daje mi wystarczająco dużo możliwości, żebym wykorzystał moje umiejętności.
Chętniej pracowałbym w gospodarstwie domowym innej osoby potrzebującej opieki.
Moja praca sprawia mi prawdziwą przyjemność.
Z powodu pracy czuję się często zmęczony i wyczerpany.
W mojej pracy podoba mi się to, że mogę być regularnie przez dłuższy czas w Polsce.
Moja praca sprawia mi mało przyjemności.
Moja praca jest fizycznie męcząca.
Moja praca daje mi możliwość poprawienia mojej znajomości niemieckiego.
 

Wskazówka dotycząca wypełniania: Prosimy zakreślić wszystkie pasujące wypowiedzi.

Jak bardzo jest Pan zadowolony z ...

 
(sat3)
  Bardzo zadowolony Raczej zadowolony Częściowo zadowolony Raczej niezadowolony Bardzo niezadowolony Brak odpowiedzi
Pana zapłaty?
Bardzo zadowolony
Raczej zadowolony
Częściowo zadowolony
Raczej niezadowolony
Bardzo niezadowolony
Brak odpowiedzi
więzi z podopiecznym?
Bardzo zadowolony
Raczej zadowolony
Częściowo zadowolony
Raczej niezadowolony
Bardzo niezadowolony
Brak odpowiedzi

Jak Pan mieszka podczas pobytu w Polsce? Czy mieszka Pan...

 
(hh1)
... we własnym mieszkaniu/domu?
... w wynajmowanym przez Pana mieszkaniu/ domu?
... u rodziny lub przyjaciół?

Nie licząc swojej osoby, z iloma osobami mieszka Pan obecnie w Polsce w jednym gospodarstwie domowym?

 
(hh2)

osoby/osób

 

Wskazówka dotycząca wypełniania: Chodzi o wszystkie osoby, z którymi Pan mieszka. Jeśli nie chce Pan odpowiedzieć na to pytanie, proszę wpisać liczbę 99.

Następne pytania odnoszą się do kilku aspektów Pana umowy o pracę. Najpierw chcielibyśmy się dowiedzieć, czy w ogóle zawarł Pan pisemną umowę dotyczącą wykonywanych przez Pana czynności?

 
(cntrct1)
Tak, zawarłem pisemną umowę.
Nie, nie zawarłem pisemnej umowy.
Nie wiem
Nie chcę się do tego odnieść.

Czy Pana wynagrodzenie wypłacane jest w pełni lub częściowo w gotówce?

 
(inc1)
Tak, wynagrodzenie jest w całości wypłacane w gotówce.
Tak, część wynagrodzenia wypłacana jest w gotówce.
Nie, wynagrodzenie jest przekazywane na moje konto.
Nie chcę się do tego odnieść.

Czy otrzymuje Pan całe wynagrodzenie lub przeważającą część wynagrodzenia w euro czy w złotówkach?

Otrzymuję moje wynagrodzenie ...

 
(inc2)
w całości lub w przeważającej części w euro
w mniej więcej równych częściach w euro i w złotówkach
w całości lub w przeważającej części w złotówkach
Nie chcę się do tego odnieść.

Jak otrzymuje Pan wypłatę/ przelew wynagrodzenia?

 
(inc3)
Codziennie
Raz w tygodniu
Raz w miesiącu
Raz w roku
inaczej
Nie chcę się do tego odnieść.

Czy płaci Pan w Niemczech czynsz za Pana zakwaterowanie?

 
(bnft1)
Tak, 100%
Tak, częściowo
Nie, zakwaterowanie jest zapewnione.

Czy pokrywa Pan sam koszty wyżywienia w Niemczech?

 
(bnft2)
Tak, 100%
Tak, częściowo
Nie, wyżywienie jest zapewnione.

Czy ponosi Pan sam koszty przyjazdu do Niemiec i wyjazdu z Niemiec?

 
(bnft3)
Tak, 100%
Tak, częściowo
Nie, koszty przyjazdu i wyjazdu zostają każdorazowo przejęte.

Czy posiada Pan niemieckie ubezpieczenie zdrowotne?

 
(insur1)
Tak
Nie
Nie wiem
Nie chcę się do tego odnieść.

Czy posiada Pan zaświadczenie A1?

 
(insur2)
Tak
Nie
Nie wiem
Nie chcę się do tego odnieść.

Czy posiada Pan niemiecki numer ubezpieczenia społecznego?

 
(insur3)
Tak
Nie
Nie wiem

Ile dni wolnych miał Pan w ciągu ostatnich 7 dni?

 
(free1)
Żadnego
Jeden dzień wolny
Dwa dni wolne
Więcej niż dwa dni wolne
Nie chcę się do tego odnieść.
 

Wskazówka dotycząca wypełniania:

Wolny dzień oznacza co najmniej 8 godzin (w ciągu dnia), podczas których nie musiał Pan przebywać w mieszkaniu.

ostatnich 7 dni = 29.09.2022 do wczoraj włącznie

Teraz chcielibyśmy porozmawiać o Pana ostatnim dniu pracy. Nie chodzi o dzisiaj. Ile trwała łącznie Pana przerwa w ostatnim dniu pracy?

 
(break1)
Brak przerwy
Łącznie mniej niż dwie godziny
Łącznie dwie do trzech godzin
Łącznie więcej niż trzy godziny
Nie chcę się do tego odnieść.

Czy zarejestrował Pan działalność gospodarczą odnośnie do Pana pracy w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego i/lub opieki?

 
(cntrct4)
Tak, w Polsce
Tak, w Niemczech
Nie
Nie wiem

Czy w trakcie Pana aktualnego zatrudnienia w całodobowej opiece ktokolwiek pytał o Pana nr podatkowy (NIP)?

 
(cntrct5)
Tak
Nie
Nie wiem

Prosimy podać płeć.

 
(sex)
Mężczyzna
Kobieta
Prosimy wpisać rok urodzenia.


(byear)

W jakim kraju osiągnął Pan najwyższy stopień wykształcenia?

 
(edu1)
W Polsce
W innym kraju
Nie ukończyłam jeszcze kształcenia..
Nie chcę się do tego odnieść.
Jaka jest Pana najwyższa kwalifikacja odnośnie do obecnej pracy?


(voc1)
Jestem wykwalifikowanym pielęgniarzem.
Posiadam co najmniej roczne wykształcenie w zakresie opieki, np. jako opiekun medyczny.
Uczęszczałem na przygotowujący kurs.
Nie posiadam żadnych oficjalnych kwalifikacji.
Nie chcę się do tego odnieść.
Jaki jest Pana aktualny stan cywilny?


(mar1)
Żonaty
Kawaler
Wdowiec
Rozwiedziony
Czy żyje Pan w Polsce ze stałym partnerem/stałą partnerką?


(mar2)
Tak
Nie
Nie chcę się do tego odnieść.
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Pana gospodarstwo domowe miało zaległości płatnicze, to znaczy, czy nie było dla Pana możliwe, zapłacić w terminie jednej z następujących wierzytelności/ jednego z rachunków?


(ecstress)
Czynsz lub rata za kredyt hipoteczny za Pana mieszkanie/Pana dom
Rachunki za usługi użyteczności publicznej (np. prąd, woda, telefon, internet)
Spłaty kredytów (np. na zakup urządzeń elektronicznych, samochodu, mebli itp.)
Spłaty długów u przyjaciół lub krewnych
Nie
Nie chcę się do tego odnieść.
 Wskazówka dotycząca wypełniania: Prosimy zakreślić wszystkietrafne odpowiedz.
Prosimy nam powiedzieć, w jakim regionie Polski Pan mieszka.


(reg1)
Województwo dolnośląskie
Województwo kujawsko-pomorskie
Województwo lubelskie
Województwo lubuskie
Województwo łódzkie
Województwo małopolskie
Województwo mazowieckie
Województwo opolskie
Województwo podkarpackie
Województwo podlaskie
Województwo pomorskie
Województwo śląskie
Województwo świętokrzyskie
Województwo warmińsko-mazurskie
Województwo wielkopolskie
Województwo zachodniopomorskie
Na koniec chcielibyśmy poznać nazwę przystanku autobusowego, tramwajowego, metra lub kolei miejskiej, który znajduje się najbliżej mieszkania/ domu podopiecznego.


(reg2)