Bitte tragen Sie Ihre Coupon-ID ein.

(cid)

Na początku chcielibyśmy się dowiedzieć czegoś ogólnego o Pani życiu:

W jakim stopniu jest Pani ogólnie zadowolona dzisiaj ze swojego życia? Proszę udzielić odpowiedzi stosując skalę od 1 do 10, przy czym 1 oznacza bardzo niezadowolona, a 10 oznacza bardzo zadowolona. Wartości pomiędzy można stopniować.

(sat1)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
bardzo niezadowolona
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
bardzo zadowolona

Proszę nam powiedzieć, jak bardzo jest Pani zadowolona z następujących rzeczy. Proszę udzielić odpowiedzi stosując skalę od 1 do 10, przy czym 1 oznacza bardzo niezadowolona, a 10 oznacza bardzo zadowolona. Wartości pomiędzy można stopniować.

 
(sat2)
  bardzo niezadowolona
1
2 3 4 5 6 7 8 9 bardzo zadowolona
10
z obecnego poziomu życia
bardzo niezadowolona
1
2
3
4
5
6
7
8
9
bardzo zadowolona
10
z Pani życia rodzinnego
bardzo niezadowolona
1
2
3
4
5
6
7
8
9
bardzo zadowolona
10

Najpierw chcielibyśmy się dowiedzieć więcej o osobie, nad którą sprawuje Pani opiekę. Jeśli obecnie opiekuje się Pani kilkoma osobami równocześnie, proszę odpowiedzieć na poniższe pytania odnosząc się do tej osoby, z którą spędza Pani najwięcej czasu. Proszę kliknąć przycisk „Dalej”, aby rozpocząć pytania.
 
(pptext)

Nie licząc Pani: Czy osoba, nad którą sprawuje Pani opiekę żyje sama?

 
(pp1)
Tak
Nie
Nie chcę się do tego odnieść.

Prosimy zakreślić wszystkie wypowiedzi, które odnoszą się do osoby znajdującej się pod Pani opieką:

 
(pp4)
Osoba jest obłożnie chora.
Osoba jest chora na demencję.
Osoba porusza się na wózku inwalidzkim.
Osoba jest niewidoma.
Żadne z powyższych
Nie chcę się do tego odnieść.
 

Wskazówka dotycząca wypełniania:  Jeśli opiekuje się Pani obecnie kilkoma osobami, prosimy o odpowiedzenie na pytanie dla tej osoby, z którą spędza Pani najwięcej czasu.

Czy mogłaby Pani powiedzieć nam, w którym roku urodziła się podopieczna osoba?

 
(pp6)
Ile lat ma mniej więcej osoba, którą się Pani opiekuje? Prosimy oszacować.
 
(pp7)

lat(a)

Jakie jest Pani zakwaterowanie w Niemczech?
 
(acc)
Śpię we własnym pokoju w mieszkaniu/domu osoby, którą się opiekuję.
Śpię w pokoju osoby, którą się opiekuję.
Śpię w salonie mieszkania/ domu osoby, którą się opiekuję.
Nie śpię w mieszkaniu/ domu osoby, którą się opiekuję.

Przy następnych trzech pytaniach proszę wziąć pod uwagę ostatnie 7 dni. Które z następujących czynności wykonała Pani co najmniej raz dla osoby, nad którą jest sprawowana opieka?
 
(acttext)
 Wskazówka dotycząca wypełniania: ostatnich 7 dni = 29.09.2022 do wczoraj włącznie
Czynności w gospodarstwie domowym:
 
(act1)
Przygotowywanie posiłków
Robienie zakupów i/ lub załatwianie sprawunków
Ręczne zmywanie naczyń
Wkładanie/ wyjmowanie naczyń ze zmywarki
Wycieranie kurzu
Odkurzanie i/ lub mycie podłogi
Wynoszenie śmieci
Pranie
Prasowanie
Zmienianie pościeli
Prace ogrodnicze
Żadne z powyższych
 Wskazówka dotycząca wypełniania: Prosimy zakreślić każdą z poniższych czynności, którą wykonała Pani w ostatnich 7 dniach (tj. od 29.09.2022 do dnia wczorajszego włącznie) co najmniej raz dla osoby pod opieką.
Czynności związane z opieką:
(act2)
Ubieranie i rozbieranie
Pielęgnacja ciała (np. natrysk, kąpiel lub mycie)
Obcinanie/piłowanie paznokci
Pielęgnacja jamy ustnej i zębów
Prowadzenie do WC
Opróżnianie worków cewników cewki moczowej i innych sztucznych odbytów (urostomia, anus praeter)
Pomoc w nocy
Ćwiczenia w celu mobilizacji mięśni i stawów
Gimnastyka oddychania
Trening pamięci
Zmiana ułożenia
Żadne z powyższych
 Wskazówka dotycząca wypełniania: Prosimy zakreślić każdą z poniższych czynności, którą wykonała Pani w ostatnich 7 dniach (tj. od 29.09.2022 do dnia wczorajszego włącznie) co najmniej raz dla osoby pod opieką.
Zaopatrzenie medyczne/ opieka medyczna:
(act3)
Mierzenie ciśnienia
Mierzenie cukru we krwi
Przygotowywanie/ podawanie leków
Zastrzyki (np. zastrzyki z insuliny u osób chorych na cukrzycę lub zastrzyki przeciw zakrzepom)
Zaopatrywanie ran/ zmiany opatrunków
Zakładanie/ zdejmowanie rajstop uciskowych
Leczenie odleżyn
Pielęgnacja portu naczyniowego
Odsysanie górnych dróg oddechowych przez usta i nos
Inhalacja
Pielęgnacja stomii, pielęgnacja cewników nadłonowych i PEG
Zmiana cewnika/ płukanie pęcherza
Lewatywy
Żadne z powyższych
 Wskazówka dotycząca wypełniania: Prosimy zakreślić każdą z poniższych czynności, którą wykonała Pani w ostatnich 7 dniach (tj. od 29.09.2022 do dnia wczorajszego włącznie) co najmniej raz dla osoby pod opieką.
Teraz proszę pomyśleć o ostatnich 4 tygodniach.
Pomijając dotychczas wymienione czynności, które z następujących czynności wykonała Pani wraz z osobą, nad którą jest sprawowana opieka?
 
(act4)
Czytanie
Wspólne oglądanie albumu ze zdjęciami
Towarzyszenie w pójściu do znajomych/ krewnych osoby znajdującej się pod opieką
Przedsięwzięcia kulturalne (np. kino, teatr, muzeum...)
Pójście do restauracji/ kawiarni
Pójście do kościoła
Spacer
Towarzyszenie w pójściu do lekarza/ na terapię (np. fizjoterapię/ergoterapię)
Żadne z powyższych
 Wskazówka dotycząca wypełniania: Jeśli nie przebywa Pani jeszcze 4 tygodnie w swoim obecnym miejscu pracy, proszę odpowiedzieć na pytania uwzględniając okres Pani pobytu.

Proszę przypomnieć sobie ostatnie 4 tygodnie.
Jak często opiekowali się podopiecznym członkowie jego rodziny?
 
(rel1)
Podopieczny nie ma żadnej rodziny.
Prawie codziennie
Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz w tygodniu
Mniej więcej co dwa tygodnie
Mniej więcej raz w miesiącu
Nigdy
Nie chcę się do tego odnieść.
 

Wskazówka dotycząca wypełniania: Jeśli nie przebywa Pani jeszcze 4 tygodnie w swoim obecnym miejscu pracy, proszę odpowiedzieć na pytania uwzględniając okres Pani pobytu.

Jak często miała Pani telefoniczny albo osobisty kontakt z członkami rodziny osoby znajdującej się pod Pani opieką?
 
(rel2)
Co najmniej raz na dzień
Kilka razy w tygodniu
Mniej więcej raz w tygodniu
Raz
Nigdy
Nie chcę się do tego odnieść.
 Wskazówka dotycząca wypełniania: Prosimy myśleć o ostatnich 4 tygodniach. Jeśli nie przebywa Pani jeszcze 4 tygodnie w swoim obecnym miejscu pracy, proszę odpowiedzieć na pytania uwzględniając okres Pani pobytu.

W jakim stopniu zadowolona jest Pani ze stosunków z członkami rodziny osoby pod opieką?

 
(rel3)
Bardzo zadowolona
Raczej zadowolona
Częściowo zadowolona
Raczej niezadowolona
Bardzo niezadowolona
Nie dotyczy
Proszę teraz pomyśleć o ostatnich 7 dniach.
Czy podopieczny był również dodatkowo leczony przez ambulatoryjną opiekę medyczną?
 
(agcy1)
Tak
Nie
Nie chcę się do tego odnieść.
 Wskazówka dotycząca wypełniania: ostatnich 7 dni = 29.09.2022 do wczoraj włącznie

Prosimy o wpisanie dnia, w którym przypuszczalnie pojedzie Pani następnym razem na dłużej do Polski.
 
(pat1)

Format: dd.mm.yyyy

 Wskazówka dotycząca wypełniania: Jeśli nie zna Pani dokładnej daty, prosimy oszacować.

Kiedy przyjechała Pani ostatni raz zawodowo do Niemiec?

 
(pat2)

Format: dd.mm.yyyy

 Wskazówka dotycząca wypełniania: Jeśli nie pamięta Pani dokładnej daty, proszę podać przybliżoną.

Kiedy wykonywała Pani po raz pierwszy opiekę domową w Niemczech?

 
(pat3)

Format: dd.mm.yyyy

 Wskazówka dotycząca wypełniania: Jeśli nie pamięta Pani dokładnej daty, proszę podać przybliżoną.

Proszę teraz pomyśleć o roku 2019. Jak często pracowała Pani jako opiekunka osób starszych?

 
(pat4)

 Wskazówka dotycząca wypełniania: Chodzi o to, jak często jeździła Pani między Polską a Niemcami, również gdy opiekowała się Pani jedną osobą.
Jak trafiła Pani do osoby, nad którą obecnie sprawuje opiekę?
 
(place1)
Poprzez agencję pośrednictwa pracy
Za pośrednictwem kościoła (np. przez księdza, Caritas lub diakonię)
Poprzez ogłoszenie podopiecznego/ jego członków rodziny (np. w gazecie lub internecie)
Poprzez własne ogłoszenie (np. w gazecie lub w internecie)
Poprzez kontakty w mediach społecznościowych (np. Facebook)
Poprzez innych opiekunów
Nie chcę się do tego odnieść.
 Wskazówka dotycząca wypełniania: Jeśli kilka odpowiedzi jest właściwych, proszę zaznaczyć tę, którą uważa Pani za najważniejszą.
Jak doszło do Pani pierwszego zatrudnienia w opiece domowej w Niemczech?
 
(place2)
Poprzez agencję pośrednictwa pracy
Za pośrednictwem kościoła (np. przez księdza, Caritas lub diakonię)
Poprzez ogłoszenie podopiecznego/ jego członków rodziny (np. w gazecie lub internecie)
Poprzez własne ogłoszenie (np. w gazecie albo w internecie)
Poprzez kontakty w mediach społecznych (np. Facebook)
Poprzez innych opiekunów
Nie chcę się do tego odnieść.
 Wskazówka dotycząca wypełniania: Jeśli kilka odpowiedzi jest właściwych, proszę zaznaczyć tę, którą uważa Pani za najważniejszą.

Czy któreś ze swoich zleceń w opiece domowej w Niemczech otrzymała Pani poprzez agencję pośrednictwa pracy?

 
(place3)
Tak
Nie

Następne trzy pytania odnoszą się do czasu bezpośrednio przed Pani pierwszą pracą w całodobowej opiece poza Polską.

Jak wtedy było? Czy ...

 
(retroEco)
pracowała Pani wtedy na pełnym etacie
pracowała Pani wtedy na pół etatu
pracowała Pani wtedy nieregularnie
uczyła się Pani
studiowała Pani
była Pani bezrobotna
pracowała Pani we własnym gospodarstwie domowym
była Pani na wcześniejszej emeryturze
była Pani na rencie
była Pani emerytką

Zanim zaczęła Pani pracować w opiece domowej: Z iloma osobami mieszkała Pani w Polsce w jednym gospodarstwie domowym? Chodzi o wszystkie osoby, z którymi Pani wtedy mieszkała, nie licząc samej siebie.

 
(retroHH)

osoby/osób

Zanim zaczęła Pani pracować w opiece domowej: Jak określi Pani swoją ówczesną sytuację finansową?

 
(retroInc)
Bardzo dobra
Raczej dobra
Ani dobra ani zła
Raczej zła
Bardzo zła
Nie chcę się do tego odnieść.

Jakie z poniższych wypowiedzi pasują do Pani obecnej pracy?

 
(sub1)
Moja praca daje mi wystarczająco dużo możliwości, żebym wykorzystała moje umiejętności.
Chętniej pracowałabym w gospodarstwie domowym innej osoby potrzebującej opieki.
Moja praca sprawia mi prawdziwą przyjemność.
Z powodu pracy czuję się często zmęczona i wyczerpana.
W mojej pracy podoba mi się to, że mogę być regularnie przez dłuższy czas w Polsce.
Moja praca sprawia mi mało przyjemności.
Moja praca jest fizycznie męcząca.
Moja praca daje mi możliwość poprawienia mojej znajomości niemieckiego.
 

Wskazówka dotycząca wypełniania: Prosimy zakreślić wszystkie pasujące wypowiedzi.

Jak bardzo jest Pani zadowolona z ...

 
(sat3)
  Bardzo zadowolona Raczej zadowolona Częściowo zadowolona Raczej niezadowolona Bardzo niezadowolona Brak odpowiedzi
Pani zapłaty?
Bardzo zadowolona
Raczej zadowolona
Częściowo zadowolona
Raczej niezadowolona
Bardzo niezadowolona
Brak odpowiedzi
więzi z podopiecznym?
Bardzo zadowolona
Raczej zadowolona
Częściowo zadowolona
Raczej niezadowolona
Bardzo niezadowolona
Brak odpowiedzi

Jak Pani mieszka podczas pobytu w Polsce? Czy mieszka Pani ...

 
(hh1)
... we własnym mieszkaniu/ domu?
... w wynajmowanym przez Panią mieszkaniu/ domu?
... u rodziny lub przyjaciół?

Nie licząc swojej osoby, z iloma osobami mieszka Pani obecnie w Polsce w jednym gospodarstwie domowym?

 
(hh2)

osoby/osób

 

Wskazówka dotycząca wypełniania: Chodzi o wszystkie osoby, z którymi Pani mieszka. Jeśli nie chce Pani odpowiedzieć na to pytanie, proszę wpisać liczbę 99.

Następne pytania odnoszą się do kilku aspektów Pani umowy o pracę. Najpierw chcielibyśmy się dowiedzieć, czy w ogóle zawarła Pani pisemną umowę dotyczącą wykonywanych przez Panią czynności?

 
(cntrct1)
Tak, zawarłam pisemną umowę.
Nie, nie zawarłam pisemnej umowy.
Nie wiem
Nie chcę się do tego odnieść.

Czy Pani wynagrodzenie wypłacane jest w pełni lub częściowo w gotówce?

 
(inc1)
Tak, wynagrodzenie jest w całości wypłacane w gotówce.
Tak, część wynagrodzenia wypłacana jest w gotówce.
Nie, wynagrodzenie jest przekazywane na moje konto.
Nie chcę się do tego odnieść.

Czy otrzymuje Pani całe wynagrodzenie lub przeważającą część wynagrodzenia w euro czy w złotówkach?

Otrzymuję moje wynagrodzenie ...

 
(inc2)
w całości lub w przeważającej części w euro
w mniej więcej równych częściach w euro i w złotówkach
w całości lub w przeważającej części w złotówkach
Nie chcę się do tego odnieść.

Jak otrzymuje Pani wypłatę/ przelew wynagrodzenia?

 
(inc3)
Codziennie
Raz w tygodniu
Raz w miesiącu
Raz w roku
inaczej
Nie chcę się do tego odnieść.

Czy płaci Pani w Niemczech czynsz za zakwaterowanie?

 
(bnft1)
Tak, 100%
Tak, częściowo
Nie, zakwaterowanie jest zapewnione.

Czy pokrywa Pani sama koszty wyżywienia w Niemczech?

 
(bnft2)
Tak, 100%
Tak, częściowo
Nie, wyżywienie jest zapewnione.

Czy ponosi Pani sama koszty przyjazdu do Niemiec i wyjazdu z Niemiec?

 
(bnft3)
Tak, 100%
Tak, częściowo
Nie, koszty przyjazdu i wyjazdu zostają każdorazowo przejęte.

Czy posiada Pani niemieckie ubezpieczenie zdrowotne?

 
(insur1)
Tak
Nie
Nie wiem
Nie chcę się do tego odnieść.

Czy posiada Pani zaświadczenie A1?

 
(insur2)
Tak
Nie
Nie wiem

Czy posiada Pani niemiecki numer ubezpieczenia społecznego?

 
(insur3)
Tak
Nie
Nie wiem

Ile dni wolnych miała Pani w ciągu ostatnich 7 dni?

 
(free1)
Żadnego
Jeden wolny dzień
Dwa dni wolne
Więcej niż dwa dni wolne
Nie chcę się do tego odnieść.
 

Wskazówka dotycząca wypełniania:

Wolny dzień oznacza co najmniej 8 godzin (w ciągu dnia), podczas których nie musiała Pani przebywać w mieszkaniu.

ostatnich 7 dni = 29.09.2022 do wczoraj włącznie

Teraz chcielibyśmy porozmawiać o Pani ostatnim dniu pracy. Nie chodzi o dzisiaj. Ile trwała łącznie Pani przerwa w ostatnim dniu pracy?

 
(break1)
Brak przerwy
Łącznie mniej niż dwie godziny
Łącznie dwie do trzech godzin
Łącznie więcej niż trzy godziny
Nie chcę się do tego odnieść.

Czy zarejestrowała Pani działalność gospodarczą odnośnie do Pani pracy w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego i/lub opieki?

 
(cntrct4)
Tak, w Polsce
Tak, w Niemczech
Nie
Nie wiem

Czy w trakcie Pani aktualnego zatrudnienia w całodobowej opiece ktokolwiek pytał o Pani nr podatkowy (NIP)?

 
(cntrct5)
Tak
Nie
Nie wiem

Prosimy podać płeć.

 
(sex)
Mężczyzna
Kobieta
Prosimy wpisać rok urodzenia.


(byear)

W jakim kraju osiągnęła Pani najwyższy stopień wykształcenia?

 
(edu1)
W Polsce
W innym kraju
Nie ukończyłam jeszcze kształcenia.
Nie chcę się do tego odnieść.
Jaka jest Pani najwyższa kwalifikacja odnośnie do obecnej pracy?


(voc1)
Jestem wykwalifikowaną pielęgniarką
Posiadam co najmniej roczne wykształcenie w zakresie opieki, np. jako opiekunka medyczna.
Uczęszczałam na przygotowujący kurs.
Nie posiadam żadnych oficjalnych kwalifikacji.
Jaki jest Pani aktualny stan cywilny?


(mar1)
Zamężna
Panna
Wdowa
Rozwiedziona
Czy żyje Pani w Polsce ze stałym partnerem/ stałą partnerką?


(mar2)
Tak
Nie
Nie chcę się do tego odnieść.
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Pani gospodarstwo domowe miało zaległości płatnicze, to znaczy, czy nie było dla Pani możliwe, zapłacić w terminie jednej z następujących wierzytelności/ jednego z rachunków?


(ecstress)
Czynsz lub rata za kredyt hipoteczny za Pani mieszkanie/Pani dom
Rachunki za usługi użyteczności publicznej (np. prąd, woda, telefon, internet)
Spłaty kredytów (np. na zakup urządzeń elektronicznych, samochodu, mebli itp.)
Spłaty długów u przyjaciół lub krewnych
Nie
Nie chcę się do tego odnieść.
 Wskazówka dotycząca wypełniania: Prosimy zakreślić wszystkie trafne odpowiedz.
Prosimy nam powiedzieć, w jakim regionie Polski Pani mieszka.


(reg1)
Województwo dolnośląskie
Województwo kujawsko-pomorskie
Województwo lubelskie
Województwo lubuskie
Województwo łódzkie
Województwo małopolskie
Województwo mazowieckie
Województwo opolskie
Województwo podkarpackie
Województwo podlaskie
Województwo pomorskie
Województwo śląskie
Województwo świętokrzyskie
Województwo warmińsko-mazurskie
Województwo wielkopolskie
Województwo zachodniopomorskie
Na koniec chcielibyśmy poznać nazwę przystanku autobusowego, tramwajowego, metra lub kolei miejskiej, który znajduje się najbliżej mieszkania/ domu podopiecznego.


(reg2)